Regional Consultation for the UN Study on Violence Against Children
. 5 - 7 July 2005 Ljubljana, Slovenia  
Europe and Central Asia
 
 
 
 

GLOBAL STUDY

 

KIT

PREGLED

MEDIJI

English

Français

Russian

Copyrights
Contact
 

English - Français - Slovenian - Russian

PREGLED - PDF

V prihodnjih dvanajstih mesecih bo v najbogatejših državah na svetu okoli 3.500 otrok, mlajših od 15 let, umrlo zaradi telesnega napada in zanemarjanja. V Nemciji in Združenem kraljestvu vsak teden umreta dva otroka - trije v Franciji. Vec kot milijon otrok vsako leto prepeljejo cez mednarodne meje. Vec kot 300 milijonov otrok na svetu dela - nekateri od njih v tveganih pogojih, nekateri so v to prisiljeni. Otroci z ulice se vsak dan borijo za preživetje na ulicah Evrope in Srednje Azije; izkorišcajo jih kriminalci, izogibajo se policiji. Eden od desetih šoloobveznih otrok v šoli doživlja nasilje - v nekaterih primerih je to tako travmaticno, da otrok vidi samomor kot edini izhod.

Navedene številke UNICEFA, Svetovne zdravstvene organizacije, Mednarodne organizacije dela in Združenih narodov kažejo, da so otroci v naši regiji prav tako izpostavljeni nasilju kot drugod po svetu. Ne moremo domnevati, da smo bolj razviti ali bolj civilizirani - številke kažejo, da nismo. Za vsakim primerom, ki se pojavi na naslovnicah in šokira ljudi, je še na tisoce otrok, ki postanejo preprosto statistika. Nasilje nad otroki je skrito in razjeda od znotraj. Unicuje življenja in potenciale ter ustvarja družbe, ki sprejemajo nesprejemljivo - da se otroke lahko tepe, brca, pretepa, strada, zasmehuje in muci.

Nasilje ima mnogo razlicnih obrazov in se lahko dogaja povsod, kjer so otroci - v družini, na ulici, v šolah, v državnem institucionaliziranem varstvu. Vsak, ki je v neposrednem stiku z otroki, je potencialni storilec - starši, skrbnik, sorodnik, clan skupnosti, drug otrok, šolski ucitelj, policist. Toda ne glede na vrsto in kraj zlorabe so glavni vzroki pogosto enaki. Vzroki nasilja so:

Diskriminacija - Diskriminacija upravicuje nasilno vedenje, pa naj gre za spol, etnicno poreklo, vero, invalidnost, bolezen ali spolno usmerjenost. Diskriminacija pri socialnih, izobraževalnih ali zdravstvenih storitvah lahko povzroci socialno izkljucenost etnicnih skupin kot so Romi ter povecuje izpostavljenost otrok nasilju.

Družbena sprejemljivost - Države po Evropi in Srednji Aziji imajo razlicne pragove tolerance do nasilja. Tako skoraj vse države sprejemajo telesno kazen kot vzgojno sredstvo za otroke. Takšni nazori odražajo nacin ravnanja ljudi, tako v njihovem vedenju kot tudi v nizkem številu prijav nasilja.

Stres zaradi revšcine in socialnega položaja - Študije o umrljivosti otrok zaradi trpincenja v družinah bogatih držav so ugotovile, da sta revšcina in stres, skupaj z mamili in alkoholom, tesno povezani z zlorabo in zanemarjanjem otrok. V najslabšem primeru se je revšcina pokazala kot dejavnik v ozadju svetovnih spopadov, zaradi katerih so skupnosti nastopile druga proti drugi.

Pa vendarle Konvencija ZN o otrokovih pravicah zagotavlja fizicno integriteto, varnost in dostojanstvo otrok, in države imajo zakone za ustavitev nasilja .... ali ne?

Nekje med teorijo in prakso nekaj manjka. Cas je, da to ugotovimo in ukrepamo.

Generalni sekretar ZN Kofi Annan je zacel s projektom za ustavitev nasilja. Prvi korak je dobiti sliko o tem, kaj se dejansko dogaja, zato je imenoval profesorja Paula Sergia Pinheira za vodjo globalne študije o nasilju nad otroki. Študija bo opisovala, kaj se danes dogaja v štirih razlicnih okoljih - šola, dom, ustanove in skupnost. Informacija o vsakem izmed njih je vkljucena v ta sveženj, ki prikazuje podatke, ki jih že imamo, kateri ukrepi so bili sprejeti za rešitev problemov in kaj je treba storiti v prihodnosti. Nekateri izmed problemov - kot na primer ustrahovanje in zloraba - so že na dnevnem redu mnogih vlad, drugi, kot na primer škodljivi tradicionalni obicaji in nasilje v ustanovah in pri usposabljanju mladine, so novejši. Skupno vsem obravnavanim zadevam je pomanjkanje zanesljivih podatkov. Dejstva in številke o nasilju je težko dobiti, toda brez njih je težko najti ustrezne rešitve, da bi zagotovili, da so naša dejanja zares ucinkovita.
Študija bo crpala iz devetih regionalnih posvetovanj, vkljucno s posvetovanji Evrope in Srednje Azije v Ljubljani, Slovenija (5.7.-7.7.2005). Na posvetovanju se bodo srecali strokovnjaki, akademiki, praktiki in otroci ter ugotavljali, kaj je narobe in iskali nacine, da bi to zaceli popravljati. Njihovo delo je poziv k dejanjem - prekiniti tišino, angažirati, motivirati in umestiti politicni dnevni red, ki bo spremenil svet za otroke danes in jutri - in nastal bo svet, v katerem nasilje nad otroki ne bo vec dopustno.


UNICEFOVO porocilo Innocenti št. 5, Tabela umrljivosti otrok zaradi trpincenja v razvitih državah, UNICEFOV raziskovalni center Innocenti, september 2003.

 

 

Poster, Consultation
Poster, Full Format

Web site: Vlada Republike Slovenije

 

 

Resource package designed and developed by:
Gaëlle Sévenier
gsevenier@unicef.org

June 9th , 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

... ....... ..WHO ......... .UNICEF,

Government of Slovenia.........OHCHR.OHCHR........NGO logo